هدفون BeyerDynamic DT 880 Pro 250 Ohms
هدفون BeyerDynamic DT 880 Pro 250 Ohms
هدفون BeyerDynamic DT 880 Pro 250 Ohms
هدفون BeyerDynamic DT 880 Pro 250 Ohms

هدفون BeyerDynamic DT 880 Pro 250 Ohms


4,100,000 تومان

هدفون BeyerDynamic DT 880 Pro 250 Ohms

هدفون DT 880 PRO مزایای استفاده از یک هدفون بسته و هدفون با سیستم باز را در اختیار شما قرار می‌دهد . این هدفون در حقیقت ساختار بهبودیافته‌ای از هدفون افسانه‌ای DT 880 است که علاوه بر کیفیت بالا خاصیت تجزیه و تحلیل بسیار عالی را نیز دارد که برای استفاده در موسیقی کلاسیک بسیار مفید است . کاهش مناسب نویزهای محیطی به‌وسیله این هدفون باعث ایجاد یک‌صدای کروی کامل درحالی‌که به‌وضوح تمامی جزییات ،از فرکانس‌های پایین تا فرکانس‌های بالا را میتوان شنید می‌شود .