آمپلی فایر مونتاربو MONTARBO GRAVIS 30

آمپلی فایر مونتاربو MONTARBO GRAVIS 30

آمپلی فایر مونتاربو MONTARBO GRAVIS 30 جایگزین موثر و مفیدی بجای سری های قدیمی است که مونتاربو به شما پیشنهاد می کند.بدون کم شدن کیفیت ولی ارزانتر/کاملا مطابق با نیاز های روز سری GRAVYبا توان بالا و طراحی منحصر به فرد برای استفاده هرچه آسان تر توانسته بازار پایدار در میان موزیسین ها در سراسر جهان برای خود دست و پا کند.سادگی و در عین حال طراحی منحصر به فرد وابتکاری وهمچنین حمل آسان سری Gravis می تواند توان اسپیکر شما را به مرز ایدال برساند.

آمپلی فایر مونتاربو MONTARBO GRAVIS 24

56,000,000 تومان

آمپلی فایر مونتاربو MONTARBO GRAVIS 24

آمپلی فایر مونتاربو MONTARBO GRAVIS 24 جایگزین موثر و مفیدی بجای سری های قدیمی است که مونتاربو به شما پیشنهاد می کند.بدون کم شدن کیفیت ولی ارزانتر/کاملا مطابق با نیاز های روز سری GRAVYبا توان بالا و طراحی منحصر به فرد برای استفاده هرچه آسان تر توانسته بازار پایدار در میان موزیسین ها در سراسر جهان برای خود دست و پا کند.سادگی و در عین حال طراحی منحصر به فرد وابتکاری وهمچنین حمل آسان سریGRAVIS می تواند توان اسپیکر شما را به مرز ایدال برساند.