اسپیکر پرتابل الکتروویس ELECTRO VOICE.EVOLVE 30M

42,000,000 تومان

باند اکتیو الکتروویس ELX200-10P

18,000,000 تومان

ساب ووفر اکتیو الکتروویسELECTRO VOICE-EKX 15SP

باند اکتیو الکتروویس ELX200-15P

24,000,000 تومان

ساب ووفر اکتیو الکتروویس ELX200-12SP

ساب ووفر اکتیو الکتروویس EKX 18SP

باند اکتیو الکتروویس ELECTRO VOICE-EKX 15P

باند اکتیو الکتروویس ELECTRO VOICE-ETX 15P

ساب ووفر اکتیو الکتروویس ETX 18SP

ساب ووفر اکتیو الکتروویس ELX 118P

26,000,000 تومان

باند اکتیو الکتروویس ELECTRO VOICE-ZX A5

60,000,000 تومان

باند اکتیو الکتروویس Electro-Voice ELX200-12P

21,500,000 تومان