میکروفن یقه ای MIPRO MU53L

میکروفن یقه ای MIPRO MU53L

میکروفن یقه‌ای MU-53L مای‌پرو مجهز به کپسول کاندانسر و الگوی گیرایی یونی‌دایرکشنال است. این میکروفن یقه‌ای با پاسخ فرکانسی 50 هرتز تا 18 کیلوهرتز و حداکثر طراز فشار صوتی 142 دسی‌بل، انتخابی عالی برای همراهی مجری، بازیگر، ارائه‌کننده و سایر کسانی است که نیازمند استفاده از میکروفن یقه‌ای هستند.

میکروفن یقه ای MIPRO MU55L

میکروفن یقه ای MIPRO MU55L

میکروفن یقه‌ای MU-55L مای‌پرو مجهز به کپسول کاندانسر و الگوی گیرایی اومنی‌دایرکشنال است. این میکروفن یقه‌ای با پاسخ فرکانسی 40 هرتز تا 20 کیلوهرتز و حداکثر طراز فشار صوتی 135 دسی‌بل، انتخابی عالی برای همراهی مجری، بازیگر، ارائه‌کننده و سایر کسانی است که نیازمند استفاده از میکروفن یقه‌ای هستند.