نمایش 1–12 از 110 نتیجه

رک صوتی AVA-AVL 20U

ویژگی های رک صوتی AVA-AVL 20U

رنگ: سفارشی اندازه رک ریل: 19 inch امکان سفارش سازی ابعاد: 54*84*70 وزن: 24 کیلوگرم جنس: چوب

رک صوتی AVA-AVL 16U

ویژگی های رک صوتی AVA-AVL 16U

رنگ: امکان انتخاب و طراحی به صورت سفارشی اندازه رک ریل: 19 inch سفارشی سازی دارد ابعاد: 54*84*70 وزن: 24 KG جنس: چوب

رک صوتی AVA-AVL 14U

ویژگی های رک صوتی AVA-AVL 14U

رنگ: سفارشی اندازه رک ریل: 19 inch سفارشی سازی دارد ابعاد: 54*84*70 وزن: 24 کیلوگرم جنس: چوب

رک صوتی AVA-AVL 12U

ویژگی های رک صوتی AVA-AVL 12U

رنگ: سفارشی اندازه رک ریل: 19 inch سفارشی سازی دارد ابعاد: 54*48*70 cm وزن: 20 kg جنس: چوب چند لایه 9 میل حداکثر وزن قابل تحمل هاردکیس: حدود 110Kg

رک صوتی AVA-AVL 3U

ویژگی های رک صوتی AVA-AVL 3U

رنگ: سفارشی اندازه رک ریل: 19 inch سفارشی سازی دارد ابعاد: 54*21*70 وزن: 14 کیلوگرم جنس: چوب چند لایه 9 میل

رک صوتی AVA-AVL 2U

ویژگی های رک صوتی AVA-AVL 2U

رنگ: سفارشی اندازه رک ریل: 19 inch سفارشی سازی دارد ابعاد: 54*7*70 cm وزن: 7 kg جنس: چوب چند لایه 9 میلی

رک صوتی AVA-AVL 8U

ویژگی های رک صوتی AVA-AVL 8U

رنگ: سفارشی اندازه رک ریل: 19 inch سفارشی سازی دارد ابعاد: 54*39*70 cm وزن: 19 kg جنس: چوب چند لایه 9 میل حداکثر وزن قابل تحمل هاردکیس: 110 کیلو گرم

رک صوتی AVA-AVL 10U

ویژگی های رک صوتی AVA-AVL 10U

رنگ: سفارشی اندازه رک ریل: 19 inch سفارشی سازی دارد ابعاد: 54*48*70 cm وزن: 20 kg جنس: چوب چند لایه 9 میل حداکثر وزن قابل تحمل هاردکیس: حدود 110Kg

رک صوتی AVA-AVL 1U

ویژگی های رک صوتی AVA-AVL 1U

رنگ: سفارشی اندازه رک ریل: 19 inch سفارشی سازی دارد ابعاد: 54*7*70 cm وزن: 7 kg جنس: چوب چند لایه 9 میلی

رک صوتی AVA-AVL 4U

ویژگی های رک صوتی AVA-AVL 4U

رنگ: سفارشی اندازه رک ریل: 19 inch سفارشی سازی دارد ابعاد: 54*21*70 وزن: 14 کیلوگرم جنس: چوب چند لایه 9 میل

رک صوتی AVA-AVL 6U

ویژگی های رک صوتی AVA-AVL 6U

رنگ: سفارشی اندازه رک ریل: 19 inch سفارشی سازی دارد ابعاد: 54*30*70 وزن: 16 کیلوگرم جنس: چوب چند لایه 9 میل

رک صوتی AVA-AVL 18U

ویژگی های رک صوتی AVA-AVL 18U

رنگ: سفارشی اندازه رک ریل: 19 inch سفارشی سازی دارد ابعاد: 54*84*70 وزن: 24 کیلوگرم جنس: چوب چند لایه 9 میل