پایه نور Tتی STAND LIGHTING

1,650,000 تومان

پایه نور Tتی . STAND LIGHTING

یکی از دغدغه های بیشتر افرادی که تجهیزات نورپردازی تهیه میکنند، طریقه نصب آنها در محل مورد نظر است. چرا که این محصولات به پایه ها و اشکال خاصی از لوازم جانبی نصب احتیاج دارند که ضمن کم جا بودن و سهولت نصب، اطمینان خاطر برای امنیت تجهیزات را فراهم کنند. با وجود پایه تی این دغدغه مرتفع خواهد شد. طریقه کار این پایه به آن صورت است که تجهیزات روی میله افقی قرار گرفته و میله عمودی برای تنظیم ارتفاع، قابلیت تغییر اندازه دارد.