شماره حساب های آوا ای وی ال

مبلغ سفارش مورد نظر را می توانید به حساب های بانکی زیر واریز بفرمایید.

بانک ملت به نام بهروز مسلم خانی

شماره حساب 5437044476

 شماره کارت 6104337864437916

—————————————————————————————

بانک ملی به نام بهروز مسلم خانی

شماره حساب 0112379103007

شماره کارت 6037997503906746

 

بعد پرداختی میتوانید با شماره تماس های موجود در سایت تماس حاصل نمایید یا از فرم زیر استفاده کنید.