در حال نمایش 5 نتیجه

باند دکوراتیو پسیو الکتروویس ELECTRO VOICE-EVID 3.2

باند دکوراتیو پسیو الکتروویس EVID 3.2

باند دکوراتیو الکتروویس Electro Voice EVID 3.2، از جمله بلندگوهای مشهور ساخت شرکت Electro Voice می باشد. توان تولیدی این باند دکوراتیو ۷۵ وات مداوم و ۳۰۰ وات ماکزیمم می باشد. همچنین پاسخ فرکانسی این باند دکوراتیو ۸۵ هرتز الی ۲۰ کیلو هرتز و وزن آن بطور خالص ۱٫۵ کیلوگرم می باشد. عرض این باند دکوراتیو ۱۲۷ میلی متر، ارتفاع آن ۲۳۴ میلی متر و عمق آن ۱۶۵ میلی متر می باشد.

باند دکوراتیو پسیو الکتروویس ELECTRO VOICE-EVID 4.2

باند دکوراتیو پسیو الکتروویس EVID 4.2

باند دکوراتیو الکتروویس Electro Voice EVID 4.2، از جمله بلندگوهای مشهور ساخت شرکت Electro Voice می باشد. توان تولیدی این باند دکوراتیو ۱۰۰ وات مداوم و ۴۰۰ وات ماکزیمم می باشد. همچنین پاسخ فرکانسی این باند دکوراتیو ۶۵ هرتز الی ۲۰ کیلو هرتز و وزن آن بطور خالص ۳٫۹ کیلوگرم می باشد. عرض این باند دکوراتیو ۱۷۵ میلی متر، ارتفاع آن ۳۱۰ میلی متر و عمق آن ۲۱۶ میلی متر می باشد.

باند دکوراتیو پسیو الکتروویس ELECTRO VOICE-EVID 6.2

19,800,000 تومان

باند دکوراتیو پسیو الکتروویس EVID 6.2

باند دکوراتیو الکتروویس Electro Voice EVID 6.2، از جمله بلندگوهای مشهور ساخت شرکت Electro Voice می باشد. توان تولیدی این باند دکوراتیو ۱۵۰ وات مداوم و ۶۰۰ وات ماکزیمم می باشد. همچنین پاسخ فرکانسی این باند دکوراتیو ۶۲ هرتز الی ۲۰ کیلو هرتز و وزن آن بطور خالص ۵٫۳ کیلوگرم می باشد. ابعاد این باند دکوراتیو  298*228*419 می باشد.

باند دکوراتیو پسیو الکتروویس ELECTRO VOICE-EVID 3.2T

باند دکوراتیو پسیو الکتروویس EVID 3.2T

باند دکوراتیو الکتروویس Electro Voice EVID 3.2T، از جمله بلندگوهای مشهور ساخت شرکت Electro Voice می باشد. توان تولیدی این باند دکوراتیو ۵ وات در حالت ۷۰ ولت و ۱۰ وات در حالت ۱۰۰ ولت می باشد. همچنین پاسخ فرکانسی این باند دکوراتیو ۸۵ هرتز الی ۲۰ کیلو هرتز و وزن آن بطور خالص ۱٫۵ کیلوگرم می باشد. عرض این باند دکوراتیو ۱۲۷ میلی متر، ارتفاع آن ۲۳۴ میلی متر و عمق آن ۱۶۵ میلی متر می باشد.

باند دکوراتیو پسیو الکتروویس ELECTRO VOICE-EVID 4.2T

باند دکوراتیو پسیو الکتروویس ELECTRO VOICE-EVID 4.2T

باند دکوراتیو الکتروویس Electro Voice EVID 4.2T، از جمله بلندگوهای مشهور ساخت شرکت Electro Voice می باشد. توان تولیدی این باند دکوراتیو ۳٫۷۵ وات در حالت ۷۰ ولت و ۷٫۵ و ۱۵ و ۳۰ وات در حالت ۱۰۰/۷۰ ولت می باشد. همچنین پاسخ فرکانسی این باند دکوراتیو ۶۵ هرتز الی ۲۰ کیلو هرتز و وزن آن بطور خالص ۳٫۹ کیلوگرم می باشد. عرض این باند دکوراتیو ۱۷۵ میلی متر، ارتفاع آن ۳۱۰ میلی متر و عمق آن ۲۱۶ میلی متر می باشد.