مجله آوا

پادکست

شما چه سبکی از پادکست ضبط میکنید؟

اگر می خواهید پادکست را شروع کنید ، ابتدا باید این سؤال را از خود بپرسید: شما به چه سبکی از پادکستر می روید؟ یک بازپرس؟ محقق اخبار و موضوعات داغ؟ کمدین جوانه زنی؟ همه موارد بالا؟
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها